logo

יצירת קשר
מעוניין לקבל ניוזלטר

חדשות רצות

מרכז רפואי שיבא מיגון מחשבים ניידים ומכשירי וWI
מערכות לנעילת גובים בבזק
מיגון ציוד רפואי בבית החולים שיבא
מיגון ציוד מחשוב באגף יולדות החדש בבית החולים סורוקה
מיגון בורות דלק

מערכות נעילה לאבטחת סחורה בהעברה - ברכבים

אבטחת סחורה בהעברה -ברכבים

הרכב הפך מזמן לחלק מאיתנו ואיתו גם כל הציוד הקשור
לפעילות העסקית והפרטית.
במגזרים רבים נמצאים ברכבי אנשי מכירות ואנשי שירות ציוד
טכנולוגי יקר ערך כספי ואף יקר ערכי.
קיימים מקרים רבים בהם נגנבים ציודים מרכבים כגון :
מחשבים ניידים מרכבי מנהליםבעלי תפקידים רגישים בארגון 
אשר מהווים יעד לסיכון  בנושא אבטחת מידע.
פגיעה כזו יכולה להניב תוצאות קשות אשר  ההשלכות לכך
יכולות להיות חמורות מאוד למשתמש ולארגון.
חברת יעד בריח פיתחה מספר מודלים לנעילת ציוד ברכבים המשלבים
טכנולוגיות נעילה אלקטרוניות לצורכי בקרה ואבטחת מידע.

קטגוריה ראשית » מערכות נעילה לאבטחת סחורה בהעברה - ברכבים

יעד בריח פתרונות מיגון בע"מ